Årsmöte 27 mars

Välkommen till Riskkollegiets årsmöte! Tid: 27 mars kl 13.00-15.00. Årsmötet inleds med en föreläsning av docent Jack Valentin på temat Riskuppfattning kring strålning under 12 decennier – några personliga reflektioner. Årsmötet hålls digitalt. Ingen anmälan krävs. Mer info skickas till medlemmar. Bli medlem nu! Agenda

Published
Categorized as Nyheter

Webbplatsen omarbetas

Riskkollegiets webbplats har många år på nacken och vi har börjat omarbeta den. Ett mål är att den ska fungera bättre på mobila enheter. Fortfarande är det dock tvärtom, det är på datorn den fungerar bäst.

Published
Categorized as Nyheter

Riskförmiddag 2022 – risker i orostider

Välkommen till en riskförmiddag där forskare, myndigheter och riskkonsulter presenterar olika aspekter på risk. Föredragen följs av en allmän diskussion där alla är välkomna att delta med frågor och kommentarer. Riskförmiddagen, som är ett samarbete mellan Riskkollegiet och riskkurser vid Uppsala universitet, är öppen för alla intresserade. https://www.riskkollegiet.se/wp-content/uploads/2022/11/Riskförmiddag_2022_Uppsala_Program.pdf

Published
Categorized as Nyheter

[Inställt] Ukraina ur ett strålningsperspektiv

[Nedanstående seminarium är inställt, vi återkommer med ny tid.] Sedan den ryska invasionen av Ukraina har det rapporterats om olika händelser vid kärntekniska anläggningar. Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ger en översikt om händelserna och vad de kan innebära för strålningsrisker, både i Ukraina och ur ett svenskt perspektiv.

Published
Categorized as Nyheter

Varför gå med?

Jag som inte är student eller doktorand, varför ska jag gå med i Riskkollegiet?

Published
Categorized as Nyheter